Våra öppenvårdsinsatser

Öppenvårdsverksamheten Vändpunkten omfattar bo-socialt stöd i lägenheter som Vision Omsorg ombesörjer. Vändpunkten finns med ett 30-tal bostäder i Norrköping, Linköping och Åtvidaberg. 

Bo-socialt stöd är ett samlingsbegrepp där vi avser insatser som vanligtvis sker i öppen form men här har olika typer av förstärkning. Klientens behov ligger helt till grund för insatsens omfattning. Vi har klienter med behov av en timmes mentorstid per dygn till dygnet runt. Många av vändpunktens klienter har tidigare varit i olika vård- behandlings- och omsorgsinsatser utan att det önskade resultatet har uppnåts. När du inte vet vart du ska vända dig kan du vända dig till oss.

Öppenvårdsverksamheten Samtalsstöd omfattar insatser för utredning och samtal. Beroende på vilka behov utredning  påvisar identifieras samtalsformen och omfattningen. Samtalsriktningen utgår alltid från ett eller två utredningssamtal där klientens behov ringas in var på samtalsinsatsen utformas.

Hos oss får alla sin chans alltid.