SAMTALSSTÖD

Samtalsstöd innebär individuell mottagning, parsamtal, anhörigstöd och familjesamtal.

Våra klienter kommer så väl privat som på uppdrag av kommun, stat, landsting. Problembilden är varierande med allt ifrån oro, depression och ångestproblematik till olika grader av beroendeproblamtik.

Insatsen baseras på en individuell utredning där insatsen sedan kan innefatta exempelvis MI (motiverande samtal), KBT (kognitivbeteendeterapi), HAP (haschavvänjningsprogram), återfallsprevention, CRA, insatser mot Trauma eller insatser mot spelberoende.

Insatsen startar alltid med början i ett eller två utredningssamtal var på insatsen utformas avseende innehåll och omfattning. På Vision Omsorg finns kompetens att genomföra fysisk provtagning och diverse utredningsinstrument så som ASI. 

Kontakt för tidsbokning och mer information

Adam Naredahl
Verksamhetschef

Telefon: 0708105085
Mail: