Fredrik vill vara en röst för dem som hamnar mellan stolarna

24 november 2020

Vår vice vd Fredrik Wretman har blivit invald i styrelsen i Vårdföretagarnas branschorganisation Individ och familj. För Fredrik var det enkelt att tacka ja, han vill vara en röst för våra klienter som ofta hamnar mellan stolarna.

Vårdföretagarna behövde någon som är engagerad, kunnig och som brinner för vår målgrupp till styrelsen för branschorganisationen Individ och familj. Frågan gick till Fredrik Wretman.
– Jag tackade ja, nu kan jag vara med och påverka. Våra klienter hamnar ofta mellan stolarna. Ingen huvudman tar ansvar för dem och de lämnas att dö ute på gatorna. Jag vill visa politiker och beslutsfattare vad de har varit med och skapat.

Under det kommande året kommer fokus i styrelsen att ligga på just HVB-hem och samsjuklighet. Fredrik är den enda i styrelsen som har fokus på just den målgruppen.
– Är det socialtjänsten, psykiatrin eller beroendevården som ska ta huvudansvar för dessa individer? Det är både en svår och känslig fråga.
Fredrik berättar att klienter som är inskrivna hos oss kan ha kontakt med både beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten, dessutom även en läkare från vårdcentralen.
– Det fungerar inte, de olika instanserna är inte sams. Ingen vill ta ansvar och ingenting händer. Jag är inte tyst, för oss är det viktigt att alla människor får den behandling de behöver, säger han och fortsätter:
– Jag förstår alla instanser, de sitter i en rävsax, men i mitten sitter klienten och mår dåligt. De behöver någon på deras sida!