Fullt i alla verksamheter – det stressar mig

21 december 2020

Att det är fullt på alla tre enheter är hör inte till vanligheten. Jag borde vara glad över att så många vill placera samsjukliga män och kvinnor i Vision Omsorgs verksamheter och att vi har flera som står på kö i väntan på en plats. Istället stressar det mig.

Jag vill hjälpa människor och nu är mina möjligheter begränsade.

Att det är fullt innebär att jag inte kan flytta klienter till någon annan av våra verksamheter om vi tror att det skulle fungera bättre.
Om en klient tar ett återfall skriver vi inte ut, men personen måste avskiljas. Nu har vi bara en lägenhet kvar att låta den som faller tillbaka bo i. Vad händer om två klienter tar ett återfall, hur ska jag kunna välja vem av dem som ska få bo i lägenheten?

Glädjande nog hoppas vi kunna öppna två nya verksamheter under våren. Allting är förberett, nu håller vi alla tummar vi kan för att vi ska få alla tillstånd vi behöver så snart som möjligt!

/Fredrik Wretman, delägare och vice vd, Vision Omsorg