Hos oss får alla SIN chans – alltid

11 december 2020

Uttrycket “alla får SIN chans – alltid” myntades av Fredrik Wretman i och med att vad en människas chans är oftast bestäms över huvudet på den det gäller. På Vision Omsorg involverar vi alltid våra klienter i beslut som rör dem och SIN chans behöver inte bara betyda en chans.

 Allt för ofta bestäms vilken behandling en klient ska gå utan att klienten själv haft någonting att säga till om.
– En klient med en kognitiv funktionsnedsättning kan erbjudas gruppterapi, trots att den personen inte alls fungerar i grupp. Även om alla redan från början vet att behandlingen inte kommer att fungera har klienten då fått en chans, säger Fredrik Wretman, vår vice vd.
Han berättar att samhället vill se enkla och snabba lösningar på problem.
– Samsjuklighet är komplicerat, hjärnan är komplex.
För oss är det viktigt att involvera våra klienter i beslut som rör dem och gemensamt bestämma vilken väg vi ska gå. Och om det inte fungerar testar vi någonting annat.

Ärligt och prestigelöst

Att få SIN chans handlar om att ta reda på vilka förutsättningar klienter behöver. När vi får in en ny klient har vi ett samtal där vi frågar vad den kan göra och vilken hjälp den vill ha. Vad som händer när den blir arg och hur vi ska reagera när den till exempel blir ledsen.
– Klienterna blir förvånade. De är inte vara att bli lyssnade på och få vara med och bestämma.
Behandlingen vi kommer överens om fungerar inte alltid, då måste vi hitta nya vägar.
– Vi har uppföljande samtal med våra klienter varje vecka. Om någonting i behandlingsplanen inte fungerar skruvar vi och testar någonting nytt. Men vi tolererar inte allt, våld har vi nolltolerans mot.

Vi kan också göra tokigheter, då handlar det om att försöka rätta till det.
– Jag kan tycka att jag är tydlig och respektfull, men det kan mottas på ett helt annat sätt. Då backar jag och erkänner att jag gjorde fel. Att vi är ärliga och prestigelösa när vi inte håller vår del är en trygghet för klienten.
Att arbeta på detta sätt är både bra för klienterna och för vår personal.
– Det blir mycket lugnare på våra enheter. Mindre hot, våld och färre avvikelser.

Vi skriver inte ut vid återfall

Ett missbruk är kopplat till begrepp som skuld och skam. Vid återfall ses man som omotiverad och dålig och skrivs ut. 
– Det är inte klientens fel om en behandling inte fungerar. Om vi tar ansvar, är prestigelösa och anpassar oss, det är då vi kan påverka.
Fredrik berättar om en klient som ska flytta in hos oss, men som tagit ett återfall.
– Jag fick frågan om det är en dealbreaker för oss. Det självklara svaret är nej. Missbruk är ingenting som botas på en eftermiddag. Vi skriver inte ut klienter av samma anledning som vi skriver in dem.