Hur är du i dina skalor idag?

20 september 2018

Hur är du i dina skalor idag och Vems behov är det du ska tillgodose? 

För mig är det givet. På vision omsorg ska vi alltid ha klientfokus i allt vi gör. Vi existerar för att vi kan och ska tillgodose klientens behov. 

Vi beskriver förhållandet mellan mina behov och min förmåga med vår tanke om 10/10-skalan:

Mitt mående och mina tankar påverkar mitt beteende och min ansträngning. När min behovstillfredsställelse är låg tenderar jag att tappa min kognitiva kapacitet och det kräver mer ansträngning att fatta kloka beslut. När min behovstillfredsställelse är låg så tendrar jag att lägga orimligt ansvar och krav på kollegor och framförallt klienter. Jag behöver då vara öppen, ärlig och mötas av omtänksamma kollegor som ställer frågan "hur är du i dina skalor idag" och hjälper mig vidare i mitt arbete med att skapa bättre liv! 

Vi existerar för att vi tillgodoser klientens behov och när vi på sant gör det så får vi våra egna behov tillgodosedda! 

Tillsammans skapar vi bättre liv - genom att ALLA får SIN chans ALLTID