I år lanseras det vi bäddat för under hela 2020

21 januari 2021

Under 2020 gjorde vi en stor omorganisation för att i år kunna öppna två nya enheter. Det ger oss större möjlighet att placera klienter i en verksamhet som passar just dem.
Förra året satsade vi även mycket på utbildning av vår personal. En satsning som fortsätter även i år.

Under hela 2020 har vi bäddat för det som kommer att hända i år, att vi öppnar våra nya enheter Björkbacken och Höversby i vår/sommar.
– Det största som hände under 2020 var att vi gjorde en omorganisation. Vi anställde nya chefer, la till nya tjänster och gick från en personburen till en funktionsburen verksamhet för att kunna öppna våra nya verksamheter i år, berättar vår vice vd Fredrik Wretman.

För oss är det viktigt att alla får SIN chans. I och med att vi öppnar nya enheter har vi större möjlighet att tillgodose varje klients behov bättre. Möjligheten att få bo på en enhet som passar den enskilde individen blir större med flera olika verksamheter.

Utbildning – alltid ett prioriterat område

I början av februari går Fredrik en utbildning inom traumaterapi som inte finns i Sverige ännu, Breaking the chains of trauma.
– Flera av våra klienter har trauman som de måste bearbeta. Tidigare har vi arbetat med metoder, som exempelvis tapping och havening men det är bra att även ha ett helt program för att bearbeta trauman.

Under året kommer vi att utbilda flertalet av våra medarbetare inom TA, transaktionsanalys.
– Det är en terapiform som handlar om att förstå sig själv. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Varför fattar jag de beslut jag gör?
Vi har länge använt oss av TA inom organisationen, nu kommer vi börja använda terapiformen i behandlingen av våra klienter.
– De människor vi jobbar med har ofta svårt för mentalisering. Det innebär att de kan ha svårt att förstå hur andra tänker och känner, vilket också innebär svårigheter att fungera socialt och även svårigheter med att förstå sig själv.