Kasam-a

13 november 2018

Kasam-a, känsla av sammanhang på arbetet. Hur begriplig, meningsfull och hanterbar upplever jag min tillvaro? Vad är det som påverkar mig i den ena eller andra riktningen? 

 


På Kronbacken har man idag skattat sin egen Kasam-a och fått tillfälle att reflektera över densamma. Den största faktorn till ett högt Kasam-a är den miljö vi skapar tillsammans och det ansvar vi alla tar för den. Vi, alla, tillsammans bidrar till var och ens kasam-a. 

 


På Kronbacken finns skyddsombudet Niklas och i restaurangen Marinettes finns ”guldäggen”, Marie och Nettan. De är alla var och en och tillsammans viktiga för miljön på Kronbacken, för hur kasam-a upplevs. Det är Tillsammans som vi skapar bättre liv - för våra klienter och för varandra.