Klient-SPM på Kronbacken

16 oktober 2018

Klient-SPM på Kronbacken 


In-värdet är det vi, verksamhet och klient, vet fram till idag och våra tankar om förändringsbehov 


Aktiviteten är att med samlad kunskap finna nya och bättre lösningar som vi på sant tror hjälper våra klienter framåt 


Ut-värdet är nya insatser med en tanke om 50/50 där vi gör vår del och klienten gör sin del. En insats som alltid tar hänsyn till balansen mellan klientens förmåga och de krav vi kan ställa.

 


Tillsammans skapar vi bättre liv -genom att alla får sin chans alltid