Klientfokus i allt vi gör

3 mars 2021

Vår vision om att alla ska få SIN chans – alltid och våra värderingar genomsyrar alla beslut vi fattar. En av våra värderingar är att vi gör det vi gör ur ett klientperspektiv. Någonting vi är unika med.

På väggen hänger en inramad tavla med våra värderingar, synliga för alla. För oss betyder det så mycket mer än ord på väggen, det är grunden i allt vi gör. På tavlan kan man bland annat läsa: “Vi är sanna i det vi gör” och “Vi gör det ur ett klientperspektiv.” 
– Det är alltid klientens perspektiv som styr. Oavsett om det handlar om att lägga budget, månadsavstämning med revisorn eller checkpointen vid överlämningen på morgonen, säger Fredrik Wretman, vice vd.

Han berättar att genom att vi har klienten i fokus skapar vi en tryggare miljö, men det är ett tankesätt vi är ensamma om.
– Många som arbetar i vår bransch vill bygga upp en trygg arbetsmiljö för sina anställda och riskerar att tappar bort klienten. Men det visar sig alltid i slutändan att det inte är en bra väg att gå för att skapa trygghet. Klientperspektivet måste alltid komma i första hand.

Vi har en holistiskt synsätt, ser hela människan och tar hänsyn till hela situationen, inte bara en del. Det gör att vi får en djupare förståelse för situationen och kan utforma våra insatser därefter.