Låt oss prata om behoven!

8 oktober 2018

Måndag innebär starten på en ny vecka och helst nya men också fortsatta utmaningar.

Låt denna vecka och kommande bli tiden då vi lyfter blicken från problem, tillfälliga lösningar och prestige. Låt denna vecka och kommande bli tiden då vi pratar om hållbara lösningar som fokuserar på de behov vi ska tillgodose. Låt oss använda vår nyfikenhet och vara prestigelöst lösningsfokuserade i varje möte. 

Tillsammans skapar vi bättre liv - genom att alla får sin chans, alltid!