Ledar-spm

22 november 2018

På Vision Omsorg har vi två forum där våra ledare träffas tillsammans, Ledar-spm och Arbetssätts-spm. 

Strukturen är given, effektfull och vi träffas ett tillfälle varje vecka.

Processen är kreativ och lärande där alla bidrar och tar ansvar. 

Målet är att skapa ett ut-värde med förbättrade och nya förutsättningar där ledarskapet utvecklas och formas. 

 


I centrum för våra SPM står alltid Ledarskap, Värderingar, Grundstenar, Kommunikation och vårt unika Arbetssätt. Vi skapar mål och fattar beslut som vi frekvent diskuterar, som är ambitiösa, som kan mätas och följas upp och som alltid ska kunna synas. 

 


Tillsammans skapar vi bättre liv - genom att alla får sin chans, alltid