Nu kan vi hjälpa klienter att själva hantera stress och ångest

30 november 2020

Nu har personal från alla våra verksamheter gått en utbildning i stress och trauma. Det innebär att vi kan erbjuda en ny typ av behandling, som lugnar klienter när de behöver det som bäst.

Under november har vi gått grundkursen i en 2-stegs stress- och traumautbildning.
– Det är alltid intressant med ny kunskap om vad som händer i hjärnan. Vi ser fram emot fortsättningskursen, säger Fredrik Wretman, vår vice vd.
Syftet med utbildningen är att lära oss metoderna tapping och havening. Tapping har vi redan börjat praktisera, med stor framgång.
– Det handlar om en slags första hjälpen vid trauma och psykos. Tekniken lugnar hjärnan genom att berätta att det inte är farligt, men den botar inte psykologiska sår. Nu kan vi börja med att lugna nervsystemet för att sedan kombinera med andra behandlingar.

Tanken är att klienterna ska kunna använda tekniken på sig själva när de behöver sänka sin psykologiska belastning och komma till lugn.
– Bland annat har vi använt oss av tekniken på en klient som hör röster och vi märker att den ger effekt direkt. Alla som testat upplever att de blir lugna.
Tack vare tapping kan vi hjälpa våra klienter att hitta sätt att hantera trauma, ångest och psykologisk stress resten av livet.

Så fungerar tapping

Tapping går ut på att man slår på sig själv med två fingrar på olika punkter på kroppen. Delar av nervsystemet stängs av och man blir lugn. Till skillnad mot mindfulness, där man använder tankens kraft, gör man här någonting praktiskt.
Havening handlar om samma sak, men det är en annan typ av teknik där man främst fokuserar på andningen.