Omorganisation Vision Omsorg

14 september 2020

Fullt ansvarig- helt fri...

Det är en mening som fastnat hos oss alla på Vision Omsorg. Det är först när vi alla tar vårt enskilda och gemensamma ansvar som vi är helt fria. Som något jobbigt ansträngande, och samtidigt väldigt fint. 

Utifrån det har vi vänt och vridit på oss under en tid, vad är det vi behöver leverera, alla gånger, alltid? Hög kvalitet och rätt insats för varje individ. Alltså måste vi tänka nytt, tänka brett och tänka framåt. Det leder oss osökt in på nyheter som vi väntar ett tag med, som en liten cliffhanger!

Informationen vi kan dela gäller våra befintliga verksamheter och gäller från och med 14 september 2020: 

Vändpunkten
-Går från 1 Verksamhetschef till hela 3 Teamchefer som var och en ansvarar för ett team på Vändpunkten. Adam Naredahl avslutar därmed sin tjänst som Verksamhetschef per den 14 september 2020. Ni som redan har klienter placerade blir kontaktade både av Fredrik Wretman(Placeringsrådgivare) och av den Teamchef din klient tillhör, med info. För nya placeringar kontaktas Fredrik. 
Våra nya Teamchefer är: 
Lovisa Wikvist
Camilla Brodd
Marcus Tuomisto

Kronbacken
- Behåller Fredrik Wretman som Föreståndare, men teamledartjänsten byts ut mot en Platschef med personalansvar- Veronica Gustavsson. 

Villa Andrum
- Behåller Fredrik Wretman som föreståndare, med Stefan Samzelius som behandlingsansvarig, med tydlig målsättning att bli Sveriges bästa HVB för samsjukliga män!

Det är med stolthet vi välkomnar våra nygamla medarbetare i sina nya roller!