Sammanhanget avgör

13 februari 2019

I vilket sammanhang och med vilket syfte ska vi verka? 

 


Jo vi ska befinna oss i det sammanhang som klientens insats säger oss för att det är där vi ska göra skillnad. Att möta klienter med betydande behov, ibland långt bortom den beviljade insatsen gör sammanhanget svårt att förhålla sig till. Våra klienter har ofta många olika, komplexa och stora behov som vi ser och som vi önskar att vi kunde hjälpa till med. Ofta ingår dessa inte i den beviljade insatsen och således inte i det sammanhang som vi verkar tillsammans med klienten. Hur förhåller vi oss professionella till det faktumet? Hur klarar vi hjälpare av att hantera oss själva när vi ”bara” får hjälpa en bit på vägen? 

 


Jo vi är tydliga mot varandra, mot uppdragsgivare och klient om vilket sammanhang vi ingår tillsammans i, vad det ska syfta till och hur länge vår tid tillsammans sträcker sig på klientens livsresa. Vi utvärderar, följer upp, reviderar, uppmärksammar och anstränger oss allt vi kan inom sammanhanget. Vi gör det för att skapa bättre liv, för att säkerställa att klientens behov blir tillgodosedda och för att klientens hjälpbehov under insatsens gång ska minska. Ibland tar vi klienten hela vägen till självständighet och mer ofta tar vi klienten till nästa stödinsats. 

 


På bilden ser man hur en av våra klienter tagit sig från ett stort behov hjälpinsatser till idag mindre behov av hjälp. Det innebär för vår del att vi är framme vid slutet på vårt sammanhang. Vi har tillsammans med klienten tagit oss fram till vägens slut på vår resa, vårt sammanhang, och nu fortsätter klientens resa i ett annat. En fantastisk känsla! 

 


Tillsammans skapar vi bättre liv - genom att alla får sin chans , alltid!