Sociala bevis

2 mars 2018

Sociala bevis
Vad är det som är vår verklighet?
Ur något perspektiv är det våra närmaste medmänniskors beteenden...alltså de beteenden vi möter i vår vardag. De beteenden som upprör oss och roar oss.
De beteenden vi gör historier av vid middagsbordet när vår arbetsdag är slut.

Människan är ett flockdjur och en del av vår sociala kompetens är att vi vill vara som andra. Vi anstränger oss, medvetet och omedvetet, för att hitta sociala bevis för vad som gäller i sociala sammanhang.

Vi kan helt klart välja våra egna beteenden men kan vi välja hur vår omgivning ska bete sig?
Hänger kanske vårt eget sätt ihop med andras?
Om vi genom att bete oss på ett visst sätt kan få andra att följa och göra likadant betyder det då att vi kan designa andras beteenden och på så vis påverka hur vår egen verklighet och vardag ska te sig?

Kan starka ledare med medveten kunskap om sociala bevis skapa önskade beteenden hos sina medarbetare?

Tänk på den ni...