Socionomdagarna 2

19 oktober 2017

Två lyckliga vinnare i vår tävling med sina välförtjänade priser

Marjo och Annica författade:

Med många metoder och professioner,
ses helheten i dig och dina situationer

Att se individen från olika perspektiv,
vare sig skola, hem eller arbetsliv

Menar vi är ett bra arbetssätt,
för att med dig jobba rätt

Med eget instrument vi kan bedömma,
men andra finns också-inte att förglömma

Om hjälpbehov och insats är vi överens, 
detta ska inte grundas endast på referens

För oss är ditt behov, hela du unik,
för ingen mäniska är någon annan lik

Bra jobbat!!!!!
Vi ses nästa år
//Adam