Vändpunkten – bo-socialt stöd med fokus på individen

18 mars 2021

För en klient som flyttat från ett boende eller som försöker bli av med ett drogberoende räcker inte boendestöd. Därför tänker vi annorlunda på Vändpunkten. Vårt bo-sociala stöd innebär att vi finns tillgängliga dygnet runt, ordnar dagliga aktiviteter och erbjuder behandlingsprogram för de klienter som vill delta.

Vi är måna om att lära känna alla klienter som bor på Vändpunkten för att veta vilka insatser de behöver för att skapa ett bättre liv. Vårt bo-sociala stöd finns i varierande grader, vi erbjuder både sociala aktiviteter som skidåkning och grillkvällar samt olika behandlingsprogram och andra stödinsatser. Med det viktigaste är att vi finns där för våra klienter – alla dagar i veckan under dygnets alla timmar.
– Vårt kontor är alltid bemannat och våra klienter är alltid välkomna hit. Vi bjuder även på lunch varje dag till alla som vill, berättar Fredrik Wretman, vice vd.

Skillnad på boendestöd och vårt bo-sociala stöd

När Socialtjänsten beviljar boendestöd betyder det att klienten får stöd i sin dagliga livsföring.
– Det räcker inte att gå förbi två gånger i veckan för att se om klienten har städat och handlat. Resten av tiden sitter de ensamma och ska hantera sin ångest. Man måste finnas där och förstå.

Vad som skiljer oss åt är att vi erbjuder behandling och aktiviteter och att vi finns tillgängliga. Vi erbjuder stöd, arbetar aktivt med beteendeförändring och fyller dagarna med små glädjeämnen.
– Här får klienterna ett sammanhang att leva och verka i. De blir även erbjudna traumaterapi, MRT och stödsamtal samt både gruppstärkande och individstärkande aktiviteter. Klienterna söker sig till våra aktiviteter, de vill inte vara ensamma.

Vi ser att vår verksamhet fungerar

Nu bor flera unga män med kriminell livsstil på Vändpunkten. Fredrik berättar att vi håller på att ta fram ett koncept för just dem.
– Det handlar om grabbar som är marginaliserade. Här deltar de i våra behandlingsprogram och de aktiviteter vi erbjuder med goda resultat. En av våra klienter har gått en truckutbildning och har eventuellt ett jobb på gång. Det visar att vi gör skillnad. Att vi skapar bättre liv.

Läs mer om Vändpunkten!