Vår värdegrund – det som skiljer oss från andra

28 januari 2021

Vi har en stark värdegrund som inte bara är fina ord på väggen – utan värderingar som följer oss i vårt arbete för att skapa bättre liv. Att vår värdegrund finns med i alla beslut vi tar skapar både trygghet och stabilitet, både för personal och klienter. En värdering som alltid återkommer och som fastnat extra mycket hos oss är förståelse för oförståelse.

För att vi ska kunna ge varje enskild individ en chans till ett bättre liv måste vi ha kunskap om hur hjärnan fungerar, ha utbildning inom olika behandlingsmetoder för att kunna erbjuda den bästa hjälpen och vi måste ha förståelse för oförståelse. En värdering som ställer höga krav på oss, men det handlar om omtanke. Vi måste vara flexibla, lyhörda och engagerade för att kunna hjälpa på bästa sätt.

Värderingen betyder att vi måste förstå att vi inte har förstått. Om en klient har ett avvikande beteende är det vårt ansvar att ta reda på varför och hjälpa denne att förstå varför beteendet uppkommer och hur vi kan komma till bukt med det.
Vi är nyfikna på olika beteenden och varför de uppkommer. Det måste vi vara för att kunna ge varje enskild individ den behandling och den boendeform som krävs för att vi tillsammans ska kunna skapa ett bättre liv. 

Vi vill att handläggare som inte vet var de ska vända eig ska veta att de alltid kan höra av sig till oss. I Vision Omsorgs verksamheter får alla SIN chans – alltid!