HVB-hem för män 22-65 år med samsjuklighet

Inom Vision Omsorg bedriver vi HVB-boende för vuxna män. Vår verksamhet är lokaliserad i Söderköping. Klienterna som bor hos oss har olika typer av problematik med den gemensamma nämnaren beroende samt psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk diagnos.  Oavsett vart livet tagit klienten så har följden ofta blivit ett utanförskap och en nedsättning av den psykosociala funktionsnivån. Tillsammans så ändrar på det! 

Villa Andrum är en del i Vision omsorgs vårdkedja för målgruppen. Tillsammans med Kronbacken och Vändpunkten kan vi erbjuda klienten att i vår regi ta stegen till ett självständigt liv fritt från missbruk och problemskapande beteenden. 

Villa Andrum