Villa Andrum

Öppningsdatum: 2010-03-01

Antal platser: 11

Kön: Pojkar

Ålder: 15-19 år

Målgrupp: Ensamkommande barn som är i asylprocess
samt de som fått permanent uppehållstillstånd.

 

Tillstånd

HVB utfärdat 2015-03-30

Kontakt Villa Andrum

Tf föreståndare
Hayat Gezici

0702 - 61 99 15