"Förändring bor inte i vad vi har för kunskap som individer utan i det som vi delar när vi möts."

 

Det här är Vision Omsorg 

Vision Omsorg grundades 2008. Fundamentet var, och är fortfarande, att driva en organisation med inriktning vård och omsorg där vi med hög kompetens, nära engagemang, hög grad av ansträngning och ett värdestyrt ledarskap ger våra medarbetare möjlighet att med beprövade metoder hjälpa våra klienter till ett bättre liv. För att lyckas med detta har vi hög grad av flexibilitet, engagemang och lyhördhet.

Vision Omsorg vilar på vår Värdegrund och vår vision om att vi tillsammans ska skapa bättre liv genom att alla får SIN chans - alltid!. Vår värdegrund och vår vision har till uppgift att vägleda oss i alla beslut vi tar och på så sätt skapa trygghet och stabilitet.

Våra Stödfunktioner

Heidi Häyrynen 

Sjuksköterska som också är Lärare med en fil.kand. inriktning psykiatri, neuropsykiatri, utvecklingsstörning och sexologi. 

 

Fredrik Wretman

I grunden utbildad Lärare med akademisk vidareutbildning inom Missbruk, Nätverksarbete, Neuropsykiatri och Kriminalitet, Rättspsykologi, Psykologi, Socialpsykologi, Utvärdering av socialt arbete samt Socialrätt.
Diplomerade utbildningar som CRA-behandlare, MI och  ART-instruktör och flertalet Ledarskapsutbildningar. 

Lennart Heine

Läkare med inriktning psykiatri och beroende, specialistkompetens infektionssjukdomar och allmänn medicin.

Företagsledning

Adam Naredahl

VD

Fredrik Wretman

V VD