Stödboende - hem för viss annan heldygnsvård

Den som erhåller stödboende bor i egen lägenhet som korridorsboende med tillgång till personal under hela dygnet. Insatsen - hem för viss annan heldygnsvård - har hela landet som upptagningsområde och erbjuder idag 18 boendeplatser.

Vision

Att öka människors tillgång till sig själva. Vi erbjuder en lugn, trygg och stabil miljö där individen vill vara och därigenom ökar tillgången till sig själv. Ur ökad tillgång till mig själv växer jag som människa. 

Mål 

Vi arbetar för att klienten ska nå en större självständighet i livet tillsammans med trygg, professionell och beteendeinriktad personal. Målsättningen med vistelsen på Kronbacken är att klienten ska förändra sitt sociala utanförskap och få sin chans och hitta sin väg tillbaka till samhället. Vi tillgodoser primärbehov och skapar en känsla av sammanhang för klienten. Vi räknar alltid på problemet och mäter alltid insatsen i relation till gemensamt uppsatt målsättning. Vi utgår ifrån klientens förmåga i relation till omgivningens krav.