Kronbacken

Kronbacken är belägen i Falerum i Åtvidabergs kommun, endast 20 mil söder om Stockholm och med goda förbindelser. På Kronbacken finns 21 platser fördelat på två typer av boenden.

Vårt kollektiva boende har 5 platser. Varje plats har enskilt rum med egen dusch och toalett, gemensamhetsutrymmen är kök & allrum. I de fristående radhusen som finns på området finns 16 st fullt utrustade lägenheter om 2 rum och kök på 70 kvadratmeter. Alla hus ligger i markplan och är lättillgängliga även för personer med vissa rörelsehinder. Bor man i lägenhet hos oss har man även möjlighet att ta med husdjur. Här finns möjlighet till gemensamma måltider i den på området belägna restaurangen och även möjlighet för klienten att på egen hand laga mat i sin lägenhet. 

Målgrupp

Män och kvinnor i ålder 22-65 år som till följd av mental ohälsa och/eller missbruk har nedsatt förmåga till socialt samspel, så som att upprätthålla och bibehålla professionella och privata relationer. Den här målgruppen har behov som kan innebära att livet på institution ställer för höga krav på samspel och traditionellt boendestöd inte räcker till. Ofta har den här målgruppen provat flera behandlingsformer utan att nå framgång.

Par
Bostäderna omfattar 70 m2 vilket möjliggör att placera i par på Kronbacken

Verksamhetens innehåll 

På Kronbacken kan vi erbjuda din klient en stabil fysisk och meningsfull social miljö i syfte att främja en positiv individuell utveckling. Vi tror att vi med vår höga personaltäthet har goda förutsättningar att kunna tillgodose din klients individuella behov och önskemål. Detta genom att vi utifrån vår samlade kompetens i form av socionom, arbetsterapeut, konsulterad beroendeläkare, sjuksköterska, drogterapeut, praktiksamordnare och erfaren behandlingspersonal bedriver vårt dagliga arbete med utgångspunkt i en helhetssyn på människan. Vårt sätt att arbeta parallellt med en individs olika behovsområden har stöd i aktuell forskning kring samsjuklighet hos människor samt är i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi har möjlighet att administrera LARO-programmet för din klients räkning.

Som klient hos oss måste man alltid välja att vara hos oss och då välja en drogfri tid i livet. Vi arbetar alltid med tanken om 50/50, fifty/fifty. Vi måste tillsammans vara investerade i insatsen, göra vår enskilda del, ta vårt enskilda ansvar (efter vår förmåga) för att ta oss framåt. Vi förhåller oss alltid till den dagliga balansen mellan krav och förmåga i relation till klientens energi och belastning.  Man får som klient en s.k. Mentor tilldelad. Mentorn ansvarar också för att varje månad och vecka hålla ett utvärderande och planerande samtal, Mentorsamtalet. Detta används som grund för upprättandet av t.ex. månadsrapport och för att följa utvecklingen. Hos oss kan man som klient och uppdragsgivare välja bland olika Kogntiva och Fysiska stödinsatser, samtliga inriktade på ett liv utan missbruk och problemskapande beteende. 

 

Har du frågor om verksamheten eller önskar placera hos oss kontaktar du Fredrik eller Veronica. 

Veronica Gustafsson 

Teamledare

Telefon: 0722 - 39 95 57 
E-post: 

Fredrik Wretman

Föreståndare 

Telefon:076-6477138
E-post: