Transparensredovisning Vision Omsorg AB

Under 2015 införde Vårdföretagarna nya medlemskrav vilket syftar till att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemsföretagen. Läs mer om transparens hos Vårdföretagarna.

Kontaktinformation

Adress:
Vision Omsorg AB
Nyköpiungsvägen 15
616 30 Åby

 

Basfakta om Vision Omsorg AB

Verksamheten har tillstånd från IVO.

Kvalitet

Vision Omsorg jobbar övergripande efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Vi som arbetar på Vision Omsorg AB sätter våra klienter i första rummet och arbetar ständigt på att förbättra kvaliteten på vården vi ger. Detta gör vi dels genom vårt kvalitetsledningssystem som innehåller rutiner och checklistor. Även den årliga patientsäkerhetsberättelsen är ett viktigt instrument för att säkerställa kvalitén i vården vi ger.

Personalen på Vision Omsorg

Antal anställda
Vision Omsorg AB har ca 30 anställda.

Antal chefer
Det finns totalt 4 ansvariga chefer 

Utbildningsnivåer
Inom personalgrupperna finns beteendevetare, kbt-terapeut, socionom, behandlingsassistenter, pedagoger, skötare och sjuksköterskor.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2018 uppgår till 2,1%

Kollektivavtal

Vision Omsorg AB har kollektivavtal och är medlemmar i Vårdföretagarna.

Ägare och styrelse

Vision Omsorg AB, organisationsnummer 556768-5101
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Adam Naredahl
VVD: Fredrik Wretman

Styrelsen består av Adam Naredahl och Fredrik Wretman. 

Vision Omsorg AB ägs till 100 % av Vision Holding i Östergötland AB vilket i sin tur ägs av Adam Naredahl och Fredrik Wretman

Ekonomi

Finansiell information om bolaget hittar du på Allabolag.se.