Ensamma i Sverige med en form av traumaterapi

22 februari 2021

I februari gick Fredrik Wretman utbildningen MRT– Breaking the chains of trauma. Inom kort kommer första gruppen att påbörja denna traumaterapi, som Vision Omsorg är först i Sverige med att erbjuda.

På grund av pandemin var de amerikanska arrangörerna av utbildningen MRT – Breaking the chains of trauma tvungna att genomföra utbildningen via Zoom. Vår vice vd var den enda utländska deltagaren.
– Jag kunde inte vänta på att de som har licenser att genomföra utbildningar från det aktuella företaget skulle erbjuda utbildningen på svenska. Jag vill ha en evidensbaserad metod för traumabearbetning att erbjuda våra klienter.  

Två sätt att bearbeta trauman

Fredrik berättar att det finns två vägar att gå vid traumabearbetning. Antingen går man bakåt och gräver i det som varit eller så konstaterar man att man har problem, hur de ter sig och kommer fram till hur man ska jobba framåt med problemen. I metoden Breaking the chains of trauma arbetar man framåt med problemen.
– Det är både en bättre och mindre farlig metod. Och den gifter sig bra med teknikerna tapping och havening som vi redan arbetar med. Där arbetar man med kroppsberöring och andning för att själv kunna reglera känslor, ångest och traumapåslag.

Traumaterapin tar cirkaa tre månader att genomgå.
– Inom kort kommer jag dra igång första gruppen. Jag tror mycket på den här formen av terapi.

Värdefullt erfarenhetsutbyte

En av de stora vinningarna med att gå en amerikansk utbildning var att Fredrik fick ta del av deras erfarenheter.
– Han som höll utbildningen var psykolog och hade arbetat i högriskfängelser i över 20 år. Det han har varit med om är inte jämförbart i svenska mått mätt. Att byta erfarenheter med andra är alltid nyttigt.