Välkommen till Vision Omsorg

Tillsammans skapar vi bättre liv

Söker du en insats för din klient?

Vi har sedan 2008 fångat upp samsjukliga unga vuxna, män och kvinnor som faller mellan stolarna!

Vision Omsorg bedriver tre enheter som innefattar Bo-socialt stöd, Hem för viss annan heldygnsvård och HVB-hem. Vi är ett värdestyrt företag med ett holistiskt synsätt. 

Tillsammans skapar vi bättre liv

Vi arbetar sedan 2008 med evidensbaserade metoder samt egen empiri. Vi strävar alltid efter att ha såväl bredd som djup inom vår organisations kompetens. Vi skaffar oss den kunskap vi behöver för att skapa bättre liv.

Vi menar att det endast är tillsammans med klient, nätverk, samarbetspartners, uppdragsgivare som man kan skapa förändring. Förändringen bor i det vi tillför varandra, i kunskaper, kompetenser, erfarenheter och personligheter. När du möter Vision Omsorg känner du dig TILLSAMMANS.