Maria-Arbetsterapeut

11 september 2018

Att få möjligheten till hjälp av vår arbetsterapeut Maria betyder en enorm positiv skillnad för individen.

Tänk att livet ofta eller alltid har gått ”fel väg”, du får inte vardagen att gå ihop, ökad stress och belastning leder till beteende som skapar problem för dig och din omgivning. Att då kunna få ett svar på varför jag fungerar som jag gör, vad som höjer min belastning och vilka strategier jag kan välja istället för mina nuvarande gör skillnad! Det gör ibland hela skillnaden. Tänk också att den personal som möter dig också får den kunskapen, förståelsen och när dem möter dig så ställer motiverande krav baserat på din förmåga för dagen.

På Vision Omsorg skaffar vi oss den kunskap vi behöver för att kunna ha klientfokus med förståelse för oförståelse. Vi vet att en arbetsterapeuts, Marias, kunskaper och förmågor gör enorm skillnad. Vi vet att Maria ser saker och perspektiv som låser upp livslånga låsningar.

På Nyköpingsvägen 15 möter Maria våra klienter och vår personal för utredning, bedömning, utbildning och rådgivning. Att få en bedömning gjord av Maria ingår alltid för den som vill när man väl har stöd eller behandling i våra verksamheter. Du som handläggare kan givetvis enbart beställa en funktionsbedömning eller andra arbetsterapeutiska tjänster. 

Vi vet att ett tvärvetenskapligt synsätt och förhållningssätt alltid förbättrar möjligheten till framgång och förändring. Vi vet att det är Tillsammans som man skapar bättre liv. Vi vet också att vi måste veta hur varje klients ”chans” ska utformas baserat på krav och förmåga. Vi vet att det aldrig är EN metod eller ETT perspektiv som är den enda sanningen.

Tillsammans skapar vi bättre liv – genom att alla får sin chans, alltid!

www.visionomsorg.se