Kronbacken -Hem för viss annan heldygnsvård

En placering på Kronbacken kan till exempel vara i väntan på en annan boendeform, under en kartläggningsfas av vad klienten behöver för stöd.

Våra klienter har behov som kan innebära att livet på HVB eller LSS boende ställer för höga krav och boendestöd inte räcker till. Det är vanligt att våra klienter har avslutats från flera placeringar utan att nå önskad förändring i livet.

Vad gör Kronbacken för skillnad mot andra?
Vi tar emot män och kvinnor i ålder 22-65 år som till följd av mental ohälsa och/eller missbruk har nedsatt kognitiv förmåga och svårigheter med sociala relationer. På Kronbacken erbjuder vi en lugn, trygg och stabil miljö. Vi har en tydlig veckostruktur med återkommande samtalsgrupper och aktiviteter både på och utanför Kronbacken. Vi har alltid minst två Behandlare på plats i verksamheten dygnet runt. På Kronbacken har par där båda har sina unika behov av stöd möjlighet att fortsätta leva tillsammans under placeringstiden. Klienten är välkommen att ta med sitt husdjur. 

Vad kan Kronbacken erbjuda Din klient?
Många klienter som kommer till Kronbacken har behov av stöd med de grundläggande behoven av ADL, så som att sköta sin bostad, hygien på ett så självständigt sätt som möjligt, samtidigt som de har behov av stöd med missbruk eller psykisk ohälsa. Vi utformar stödet för att tillgodose klientens unika behov utifrån vårdplanen och i nära samarbete med uppdragsgivaren. Allt stöd utgår ifrån en traumamedveten omsorg. Vi erbjuder Traumaanpassad Yoga, TAY, MRT och CRA. All behandling kan ges individuellt och med det stöd klienten behöver utifrån sina unika förutsättningar.

Kronbacken är en del av Vision Omsorg. Vi kan därför möjliggöra för en sammanhållen och trygg utsluss till Vändpunktens boendestöd eller fortsatt behandling på Villa Andrum HVB efter stabilisering.

 

Kronbacken erbjuder tre typer av boendeformer inom verksamhetens ramar:

Längan består av fem rum i korridorboende med gemensamhetskök. Rummen är utrustade med egen toalett/dusch, kyl och möblering för en 1a utan kök. Här bor med fördel den som har behov av närhet till personal och övriga kontaktytor samt den med kortare placeringstid. Längan ligger i Kronbackens huvudbyggnad. Rummen är anpassade även för den klient som har vissa fysiska funktionshinder.

Lgh Kronbacken är 2rok, fullt utrustade och dessa ligger inom fastighetens område och inom tillståndet. Här bor med fördel den som har behov av och förmåga till mer individuellt boende. Här finns all möjlighet att träna på att sköta eget hushåll. Men det är självfallet med närhet till personal och övriga kontaktytor samt att vi prioriterar den med längre placeringstid till dessa platser. Rummen är anpassade även för den klient som har vissa fysiska funktionshinder.

 

Totalt erbjuder verksamheten 21 platser.

Vision

Vi vill öka människors tillgång till sig själva. Vi erbjuder en lugn, trygg och stabil miljö där individen vill vara och därigenom ökar tillgången till sig själv. 

Mål 

Vi arbetar för att klienten ska nå en större självständighet i livet tillsammans med trygg, professionell och beteendeinriktad personal. Målsättningen med vistelsen på Kronbacken är att klienten ska förändra sitt sociala utanförskap och få sin chans och hitta sin väg tillbaka till samhället. Vi tillgodoser klientens behov och skapar en känsla av sammanhang. Vi utgår alltid ifrån klientens förmåga i relation till omgivningens krav.

 

Verksamhetens innehåll 

På Kronbacken erbjuder vi klienten en stabil fysisk, psykisk och meningsfull social miljö i syfte att främja en positiv individuell utveckling.

Vi har kognitiva stödinsatser i form av CRA, A-CRA, ÅP, MI-grupp, MRT, Transaktionsanalys(för ökad självkännedom). 

Vi har fysiska stödinsatser i form av bl.a Gym, idrottshall, promenader och gruppträning. Övriga stödinsatser är t.ex. Estetisk verkstad, Natur & kultur-grupp, Morgon -och husmöten, helgaktivitet, handlingsturer, stadsbesök, individuella sysselsättningar och Bingo.

Vårt sätt att arbeta parallellt med en individs olika behovsområden har stöd i aktuell forskning kring samsjuklighet hos människor samt är i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi har möjlighet att administrera medicin och även LARO för din klients räkning.

Vi arbetar alltid med tanken om transparens och delaktighet i insatsen där vi med tydliggörande pedagogik formar insatsens krav efter klientens förmågor. Vi förhåller oss alltid till den dagliga balansen mellan krav och förmåga i relation till klientens energi och belastning. Man får som klient en s.k. Mentor tilldelad. Mentorn ansvarar också för att varje månad och vecka hålla ett utvärderande och planerande samtal, Månadsplanering/Mentorsamtal. Detta används som grund för upprättandet av t.ex. månadsrapport och för att följa utvecklingen. Hos oss kan man som klient och uppdragsgivare välja bland ovan nämnda Kogntiva och Fysiska stödinsatser, samtliga inriktade på ett liv utan missbruk, minskad psykisk ohälsa och problemskapande beteende. 


Klicka dig in på filmen för ett besök på Kronbacken!

Har du frågor om verksamheten eller önskar placera hos oss kontaktar du Veronica eller Madeleine enligt uppgifter nedan

Veronica Gustafsson Vision Omsorg Kronbacken

Veronica Gustafsson

Platschef

010-264 08 54 veronica.gustavsson@visionomsorg.se

Madeleine Naredahl

Föreståndare

010-264 08 67 madeleine.naredahl@visionomsorg.se