Kronbacken -Hem för viss annan heldygnsvård

Kronbacken erbjuder tre typer av boendeformer inom verksamhetens ramar:

Längan består av fem rum i korridorboende med gemensamhetskök. Rummen är utrustade med egen toalett/dusch, kyl och möblering för en 1a utan kök. Här bor med fördel den som har behov av närhet till personal och övriga kontaktytor samt den med kortare placeringstid. Längan ligger i Kronbackens huvudbyggnad. Rummen är anpassade även för den klient som har vissa fysiska funktionshinder.

Lgh Kronbacken är 2rok, fullt utrustade och dessa ligger inom fastighetens område och inom tillståndet. Här bor med fördel den som har behov av och förmåga till mer individuellt boende. Här finns all möjlighet att träna på att sköta eget hushåll. Men det är självfallet med närhet till personal och övriga kontaktytor samt att vi prioriterar den med längre placeringstid till dessa platser. Rummen är anpassade även för den klient som har vissa fysiska funktionshinder.

 

Totalt erbjuder verksamheten 21 platser.

Vision

Vi vill öka människors tillgång till sig själva. Vi erbjuder en lugn, trygg och stabil miljö där individen vill vara och därigenom ökar tillgången till sig själv. 

Mål 

Vi arbetar för att klienten ska nå en större självständighet i livet tillsammans med trygg, professionell och beteendeinriktad personal. Målsättningen med vistelsen på Kronbacken är att klienten ska förändra sitt sociala utanförskap och få sin chans och hitta sin väg tillbaka till samhället. Vi tillgodoser klientens behov och skapar en känsla av sammanhang. Vi utgår alltid ifrån klientens förmåga i relation till omgivningens krav.

Kronbacken är beläget i Falerum i Åtvidabergs kommun, endast 20 mil söder om Stockholm och med goda förbindelser. Alla hus ligger i markplan och är lättillgängliga även för personer med vissa rörelsehinder. Bor man i lägenhet hos oss har man även möjlighet att ta med husdjur. Här finns möjlighet till gemensamma måltider i den på området belägna restaurangen och även möjlighet för klienten att på egen hand laga mat i sin lägenhet. 

Målgrupp

Män och kvinnor i ålder 22-65 år som till följd av mental ohälsa och/eller missbruk har nedsatt förmåga till socialt samspel, så som att upprätthålla och bibehålla professionella och privata relationer. Våra klienter har behov som kan innebära att livet på institution ställer för höga krav på samspel och traditionellt boendestöd inte räcker till. Ofta har våra klienter provat flera behandlingsformer utan att nå förändring i livet. Vi tar även emot par. 

Läs mer om verksamheten (PDF)

 

Verksamhetens innehåll 

På Kronbacken erbjuder vi klienten en stabil fysisk, psykisk och meningsfull social miljö i syfte att främja en positiv individuell utveckling.

Vi har kognitiva stödinsatser i form av CRA, A-CRA, ÅP, MI-grupp, MRT, Transaktionsanalys(för ökad självkännedom). 

Vi har fysiska stödinsatser i form av bl.a Gym, idrottshall, promenader och gruppträning. Övriga stödinsatser är t.ex. Estetisk verkstad, Natur & kultur-grupp, Morgon -och husmöten, helgaktivitet, handlingsturer, stadsbesök, individuella sysselsättningar och Bingo.

Vårt sätt att arbeta parallellt med en individs olika behovsområden har stöd i aktuell forskning kring samsjuklighet hos människor samt är i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi har möjlighet att administrera medicin och även LARO för din klients räkning.

Vi arbetar alltid med tanken om transparens och delaktighet i insatsen där vi med tydliggörande pedagogik formar insatsens krav efter klientens förmågor. Vi förhåller oss alltid till den dagliga balansen mellan krav och förmåga i relation till klientens energi och belastning. Man får som klient en s.k. Mentor tilldelad. Mentorn ansvarar också för att varje månad och vecka hålla ett utvärderande och planerande samtal, Månadsplanering/Mentorsamtal. Detta används som grund för upprättandet av t.ex. månadsrapport och för att följa utvecklingen. Hos oss kan man som klient och uppdragsgivare välja bland ovan nämnda Kogntiva och Fysiska stödinsatser, samtliga inriktade på ett liv utan missbruk, minskad psykisk ohälsa och problemskapande beteende. 


Klicka dig in på filmen för ett besök på Kronbacken!

Har du frågor om verksamheten eller önskar placera hos oss kontaktar du Veronica, Therese eller Fredrik Wretman som är vår placeringsrådgivare

Veronica Gustafsson Vision Omsorg Kronbacken

Veronica Gustafsson

Platschef

010-264 08 54 veronica.gustavsson@visionomsorg.se

Therese Holm

Föreståndare

010-264 08 51 therese.holm@visionomsorg.se