Välkommen till Vision Omsorg

Vi har lediga platser!

Tillsammans skapar vi bättre liv
För placeringsförfrågan, ring oss på 010-264 08 70

Intresserad av att placera hos oss?

Vi har under 10 års tid fångat upp samsjukliga unga vuxna, män och kvinnor som faller mellan stolarna!

Vision Omsorg bedriver tre enheter som innefattar Boendestöd, Hem för viss annan heldygnsvård och HVB-hem. Vi är ett värdestyrt företag med ett holistiskt synsätt som tar utgångspunkt från KBT och Stress & sårbarhetsmodellen. 

Vi är först i Sverige att erbjuda Traumabehandling via
Breaking the Chains of Trauma

Tillsammans skapar vi bättre liv

Vi arbetar sedan 2008 med evidensbaserade metoder samt egen empiri. Vi strävar alltid efter att ha såväl bredd som djup inom vår organisations kompetens. Vi skaffar oss den kunskap vi behöver för att skapa bättre liv.

Vi menar att det endast är tillsammans med klient, nätverk, samarbetspartners, uppdragsgivare som man kan skapa förändring. Förändringen bor i det vi tillför varandra, i kunskaper, kompetenser, erfarenheter och personligheter. När du möter Vision Omsorg känner du dig TILLSAMMANS.

 

Vision omsorg vill alltid vara med om att ta klientens nästa steg, för att kunna göra det har vi nått insikt om Trauma och traumats inverkan på klienters möjligheter att tillgodoräkna sig behandling, stöd eller hjälp över huvudtaget. 

Vi är först i Sverige att kunna erbjuda metoden Breaking the Chains of Trauma, till både män och kvinnor i alla våra verksamheter.

Trauma är inte det hemska som sker, traumat är det som händer efter att något fruktansvärt hänt oss...