Vision Omsorg söker Behandlare till Villa Andrum
Behandlingsassistent/Socialpedagog
Kommun: Söderköping
Heltid
Tillsvidare
Det övergripande syftet med Villa Andrums verksamhet är att klienten ska få sin chans att utifrån sina förutsättningar få stöd att skapa ett bättre liv.


Målet med Villa Andrum är att klienten ska ha en ökad psykosocial funktionsnivå vid utskrivning. Villa Andrums klientperspektiv innebär att vi tar hänsyn till varje individs unika resurser och utifrån dessa skapar flexibla lösningar för insatsen. Hos Vision Omsorg får alla sin chans alltid. Vi arbetar utifrån individens förutsättningar, en gemensam målsättning och mäter alltid insatsen i relation till uppsatta mål

Du har erfarenhet av vår målgrupp; män mellan 22-65år som till följd av t.ex. mental ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, problemskapande beteende, så som exempelvis kriminalitet, och/eller missbruk har nedsatt förmåga till socialt samspel och vardagliga funktioner. Du har en förmåga till stort eget ansvar. Du inser att förändringar i vardagen är ett konstant tillstånd och du trivs i en sådan flexibel miljö. Du är van att jobba i Team, kan samspela och finna lösningar när utmaningarna uppkommer. Du förväntas bidra till vår goda och positiva arbetsmiljö. Din arbetsuppgifter går ut på att driva behandlingen i huset som medför att våra klienter når sina mål. Du har med fördel utbildning i KBT, MI, CRA och ÅP. Du jobbar rullande schema, kväll och helg.
Antal jobb: 3
Arbetslivserfarenhet
Behandlingsassistent/Socialpedagog, 5 års erfarenhet eller mer (Meriterande)
Utbildning
Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Socialt arbete och omsorg (Krav)
Kompetenser
Rättspsykiatri (Meriterande), HVB-verksamhet, behandlingserfarenhet (Meriterande), Missbruksproblematik, kunskap om (Meriterande), Neuropsyk. funktionsnedsättning, omsorgserf. (Meriterande)
Språk
 
Körkort
B
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Arbetsplatsen ligger i kommunen Söderköping i Östergötlands län.
Kontaktpersoner:
 
Fredrik Wretman
Föreståndare
fredrik.wretman@visionomsorg.se