Vändpunkten

Vändpunkten finns i Norrköping och Linköping med samlingspunkt i Åby. 

Vi benämner vårt stöd som Bo-socialt stöd . Det är ett samlingsbegrepp som avser insatser som vanligtvis sker i klientens hemmiljö men här har olika typer av förstärknings -och förändringsinterventioner. Klientens behov ligger helt till grund för insatsens omfattning.  Många av Vändpunktens klienter har tidigare varit i olika vård,  behandlings- och omsorgsinsatser utan att det önskade resultatet har uppnåtts. 

På vår samlingspunkt i Åby finns möjlighet till att delta i terapuetiska insatser, daglig samvaro och sociala aktiviteter. 

Lyssna på det gripande avsnittet i Beroendepodden där en av våra förra klienter pratar om hur Vision Omsorg fungerade som en vändning i hennes liv. Du hittar avsnittet HÄR.


Vändpunktens insatser

Bo-socialt stöd
Ges i egen lägenhet i anpassad form baserat på klietens behov av stöd i vardagen och terapeutiska insatser. Personal har jour över dygnet.  

På vår samlingspunkt i Åby finns även 5 st lägenheter som lämpar sig för klienter med större behov av sammanhang och/eller närhet till personal. 

Insats för personer meden kriminell identitet
En insats för personer med eller utan eget missbruk som ingår i kriminella sammanhang, har kriminella beteenden,  tankemönster och en kriminell identitet. Här blir MRT-metoden fokus, jämsides med vardagsstruktur, självständighet och sysselsättning. 

Har du frågor om verksamheten eller vill placera hos oss kontaktar du Vändpunktens Platschef Jeanette Hellman 010-264 08 64

Jeanette Hellman

Verksamhetschef Vändpunkten

010-264 08 64