Samtalsstöd

Öppenvårdsverksamheten Samtalsstöd omfattar insatser för utredning och samtal. Beroende på vilka behov utredning  påvisar identifieras samtalsformen och omfattningen. Samtalsriktningen utgår alltid från ett eller två utredningssamtal där klientens behov ringas in var på samtalsinsatsen utformas.

Hos oss får alla sin chans alltid.

Samtalsstöd innebär individuell mottagning, parsamtal, anhörigstöd och familjesamtal.

Våra klienter kommer så väl privat som på uppdrag av kommun, stat, landsting. Problembilden är varierande med allt ifrån oro, depression och ångestproblematik till olika grader av beroendeproblamtik.

Insatsen baseras på en individuell utredning där insatsen sedan kan innefatta exempelvis MI (motiverande samtal), KBT (kognitivbeteendeterapi), HAP (haschavvänjningsprogram), återfallsprevention, CRA, insatser mot Trauma eller insatser mot spelberoende.

Insatsen startar alltid med början i ett eller två utredningssamtal var på insatsen utformas avseende innehåll och omfattning. På Vision Omsorg finns kompetens att genomföra fysisk provtagning och diverse utredningsinstrument så som ASI

Kontakt för tidsbokning och mer information:

Vision Omsorg Adam Naredahl

Adam Naredahl

Verksamhetschef